Wsparcie IT

placówek medycznych

Serwis

Poza obsługą serwisową polegającą na zapewnieniu prawidłowego działania oprogramowania mMedica poprzez nadzór nad serwerem, bazami danych, stacjami roboczymi oraz siecią (administracja serwerem oraz siecią, okresowe przeglądy techniczne i konserwacja, ochrona antywirusowa oraz przed niepowołanym dostępem, zabezpieczenie danych – kopie zapasowe) oferujemy naprawę sprzętu komputerowego na miejscu – chyba, że specyfika uszkodzenia to uniemożliwia. Sprzęt zastępczy na czas awarii/naprawy. Natychmiastową pomoc zdalną przez Internet.

 

Zobacz Cennik...